26 C
Panjim
Thursday, January 26, 2023

दक्षिण गोंयांतली आचारसंहिता फाटीं घेवची

- Advertisement -spot_img

पणजी: पावसाच्या पयलीचीं कामां पुराय करपाखातीर दक्षिण गोंयांतली आचारसंहिता फाटीं घेवची अशी मागणी गोंय सरकारान वेंचणूक आयोगाक केल्या.

दक्षिण गोंयांत सध्या खंयच्योच वेंचणुको जावपाच्यो उरूंक ना. ताका लागून आचारसंहिता फाटीं घेवपाक जात अशें राज्याचे मुख्य सचिव परिमल रायान म्हटलां.
फाटले शुक्रारा गोंय सरकारान वेंचणूक आयोगाक पत्र बरोवन आपली मागणी मांडल्या.

सध्या पावस तोंडावर आसा. आनी ताकालागून वेगवेगळीं कामां हातांत घेवपाची आसात. आचारसंहितेक लागून ह्या कामांचेर परिणाम जाता अशें तांणी म्हटलां.

गोंयचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणाल हांचेकडेन संपर्क सादतगीर तांणी आपणाक पत्र मेळील्ल्याचें सांगलें.

वेंचणूक आयोग दरेक कामाक वेगवेगळी परवानगी दिता अशें म्हणून तांणी आचारसंहिता फाटीं घेवपाच्या विशयाचेर उलोवपाचें टाळले.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Our Channel

YouTube player

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung hero

YouTube player
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles