खण अवलंबितांक हॉलीबॉल करचे न्हय: विजय सरदेसाय

0
510

ओल्ड गोवा: मिनाच्यो खणी बंद जावन रस्त्यार पडिल्ल्या गोंयकारांचो व्हॉलीबॉल जावपाक आपूण दिवचो ना अशी गवाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसायान दिल्या.

खण अवलंबितांचे एक शिष्टमंडळ आज सरदेसायांक येवन मेळे. पुती गांवकार हांणी ह्या शिष्टमंडळाचे फुडारपण केले.

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष संतोषकुमार सावंत आनी दुर्गादास कामत हे वेळार हजर आशिल्ले.

येता त्या सप्तकांत आपूण खाजगी कामा निमित्तान दिल्ली वचपाचो आसा तेन्ना ह्या विषयाचेर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभूंकडेन उलयतलो अशें उत्तर सरदेसायन दिलें.

सरकारांतले हेर घटक पक्ष आतां मेरेन खणी सुरु करपाच्या विषयांचेर काम करताले आनी तांच्या कामांत ढवळाढवळ जावची न्हय म्हूण आपूण वोगी आशिल्लो अशें तांणी सांगलें.

आतां सुरेश प्रभू वरवीं हो विषय केंद्रांत लावन धरतलो आनी योग्य ती कायद्याची वाट थारोवन ह्या विषयाचेर तोडगो काडटलो अशें तांणी म्हटलें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here