28.4 C
Panjim
Friday, May 27, 2022

एका वेळार चवथीक गणपतीची मूर्ती हाडपाक पैशें ना म्हूण, घरात गणपतीची मूर्ती तयार करपी तरणाटो कलाकार, दिपक गांवकार. देवेंद्र गांवकार

spot_img
spot_img
spot_img

Latest On Hub Encounter

Latest on Passay

 

सत्तरी:चवथ लागी पावली, सत्तरीच्यां वाठारांतलें कलाकांर नेंटान गणपतीचों मूर्त्यो करपाक सामकें बीजी आसा. सत्तरीत गणपतीचों मूर्त्यो करपी कलाकारां मदी, एक असो तरणाटो कलाकार जावन आसा. तो फकत गणपतीचोंत मूर्त्यो करीना, तर तो एक नंबर वन पेंटर जावन आसा. आनी तो सत्तरीचो तरणाटो कलाकार जावन आसा, होंडा सत्तरी गांवचो सपुत्र दिपक गांवकार.

दिपक गांवकारान बारा वर्सा पीरायेचो आसताना आनी एका वेळार आयतारां दूरर्दशनाचेर दाखोवपी शक्तीमान सिरीयल पळोवन, शक्तीमानाची मातयेची पयलेच फावट मूर्ती करून, आपल्यां भितरल्लो कालाकार जागयलो. आनी तशेंत एका वेळार गणपतीची मुर्ती हाडपाक घरान पैशें ना म्हूण, दिपकान गणपतीची आपल्या घरांत मूर्ती स्वता जावन तयार केली आनी चवथीक पुजली.

दिपक गांवकार म्हणटा कि ताणे २००० सालात गणपतीची पयलेंच फावट मूर्ती करपाक सुरवात केली. त्येंना तो १२ वर्सा पीरायेचो आशिल्लो. मागीर ताणे लव्ह लव्ह पेंटीग करपाक सुरवात केली. आता तें वर्साक तीनशें वा चारशी गणपतीचों मूर्त्यो करता. तशेंत २५० शी वा ३०० शी नांगपंचमीक नांग करून आपल्या घरा आनी होंडा बाजरात विकपाक दवरता. आनी बरी सुंदर पेंटीग करून विकपाक दवरता, वा घरांनी लोकांक जाय तशी पेंटीग काडून दिता, आनी आपली खुशालभरीत जीण जगता.

गांवगीऱ्या वाठारांतलें कलाकार गणपतीचों मूर्त्यो, रात आनी दिस एक करून नैसर्गीक मातयेचो तयार करता. आनी काय दुकानदार पिओपी गणपतीचो मूर्त्यो हाडून विकता. पिओपी म्हळ्यार प्लास्टर ओफ पॅरीसाचो गणपतीचों मूर्त्यो, ह्यो मूर्त्यो भायल्यान हाडटा आनी सवाय भितर विकता. पोओपी ह्यो गणपतीचों मूर्त्यो सामक्यों निसर्गाक हानी कारक जावन आसा. तेन्ना लोकांनी त्यो गणपतीचों मूर्त्यो सवाय आनी बऱ्यो दिसता म्हूण, त्यो घेवचो न्ही. तुमचां गांवच्या कलाकारांच्यो गणपतीचो मूर्त्यो विकत घेवपाचो. अशें दिपक म्हणटा.

कोविडाक लागून गणपतीचों मूर्त्यो करपी कलाकारांकूय बरोच फटको बसला. गाडयेंचे भाड्ये वाडला. आनी गणपतीची मातयेंची किंमतूय वाडली. आमी जर कलाकारांनी गंणपतीचे मूर्तीचे पैशें वाडयलें जाल्यार लोक गणपतीची मूर्ती व्हरपा ना. तेन्ना सरकारान आमकां गंणपतीची मूर्तीची जी सबसिडी मेळटा, त्या सबसिडीन वाड करची. अशीं दिपक गांवकार सरकाराकडेन मागणी करता.

तशेंत दिपक म्हणटा कि तेन्नाचे साखळे मतदार संघाचे आमदार स्वर्गीय गुरूदास गांवस हांनी ही गणपतीची मूर्तीची सबसिडी स्कीम काडील्ली. सबसिडी स्किम सुरू केल्यां पासून, आयज मेरोंन आमकां कलाकारांक प्रत्येक मूर्ती फाटल्यान शंबर रूपया सबसिडी मेळटा. हें सबसिडी स्किमीत आयज मेरेंन कायच बदल जाल्लो ना. तेन्ना आताचे साखळे मतदार संघाचे आमदार आनी गोंयचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या स्किमीत बदल करचो. आनी सबसिडी वाडोवची. अशीं गणपतीची मुर्ती करपी कलाकारांची मुख्यमंत्राकडेन मागणी.

elthor-showroom-ad
triumph-high school-ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img

Latest On Hub Encounter

Latest on Passay

 

सत्तरी:चवथ लागी पावली, सत्तरीच्यां वाठारांतलें कलाकांर नेंटान गणपतीचों मूर्त्यो करपाक सामकें बीजी आसा. सत्तरीत गणपतीचों मूर्त्यो करपी कलाकारां मदी, एक असो तरणाटो कलाकार जावन आसा. तो फकत गणपतीचोंत मूर्त्यो करीना, तर तो एक नंबर वन पेंटर जावन आसा. आनी तो सत्तरीचो तरणाटो कलाकार जावन आसा, होंडा सत्तरी गांवचो सपुत्र दिपक गांवकार.

दिपक गांवकारान बारा वर्सा पीरायेचो आसताना आनी एका वेळार आयतारां दूरर्दशनाचेर दाखोवपी शक्तीमान सिरीयल पळोवन, शक्तीमानाची मातयेची पयलेच फावट मूर्ती करून, आपल्यां भितरल्लो कालाकार जागयलो. आनी तशेंत एका वेळार गणपतीची मुर्ती हाडपाक घरान पैशें ना म्हूण, दिपकान गणपतीची आपल्या घरांत मूर्ती स्वता जावन तयार केली आनी चवथीक पुजली.

दिपक गांवकार म्हणटा कि ताणे २००० सालात गणपतीची पयलेंच फावट मूर्ती करपाक सुरवात केली. त्येंना तो १२ वर्सा पीरायेचो आशिल्लो. मागीर ताणे लव्ह लव्ह पेंटीग करपाक सुरवात केली. आता तें वर्साक तीनशें वा चारशी गणपतीचों मूर्त्यो करता. तशेंत २५० शी वा ३०० शी नांगपंचमीक नांग करून आपल्या घरा आनी होंडा बाजरात विकपाक दवरता. आनी बरी सुंदर पेंटीग करून विकपाक दवरता, वा घरांनी लोकांक जाय तशी पेंटीग काडून दिता, आनी आपली खुशालभरीत जीण जगता.

गांवगीऱ्या वाठारांतलें कलाकार गणपतीचों मूर्त्यो, रात आनी दिस एक करून नैसर्गीक मातयेचो तयार करता. आनी काय दुकानदार पिओपी गणपतीचो मूर्त्यो हाडून विकता. पिओपी म्हळ्यार प्लास्टर ओफ पॅरीसाचो गणपतीचों मूर्त्यो, ह्यो मूर्त्यो भायल्यान हाडटा आनी सवाय भितर विकता. पोओपी ह्यो गणपतीचों मूर्त्यो सामक्यों निसर्गाक हानी कारक जावन आसा. तेन्ना लोकांनी त्यो गणपतीचों मूर्त्यो सवाय आनी बऱ्यो दिसता म्हूण, त्यो घेवचो न्ही. तुमचां गांवच्या कलाकारांच्यो गणपतीचो मूर्त्यो विकत घेवपाचो. अशें दिपक म्हणटा.

कोविडाक लागून गणपतीचों मूर्त्यो करपी कलाकारांकूय बरोच फटको बसला. गाडयेंचे भाड्ये वाडला. आनी गणपतीची मातयेंची किंमतूय वाडली. आमी जर कलाकारांनी गंणपतीचे मूर्तीचे पैशें वाडयलें जाल्यार लोक गणपतीची मूर्ती व्हरपा ना. तेन्ना सरकारान आमकां गंणपतीची मूर्तीची जी सबसिडी मेळटा, त्या सबसिडीन वाड करची. अशीं दिपक गांवकार सरकाराकडेन मागणी करता.

तशेंत दिपक म्हणटा कि तेन्नाचे साखळे मतदार संघाचे आमदार स्वर्गीय गुरूदास गांवस हांनी ही गणपतीची मूर्तीची सबसिडी स्कीम काडील्ली. सबसिडी स्किम सुरू केल्यां पासून, आयज मेरोंन आमकां कलाकारांक प्रत्येक मूर्ती फाटल्यान शंबर रूपया सबसिडी मेळटा. हें सबसिडी स्किमीत आयज मेरेंन कायच बदल जाल्लो ना. तेन्ना आताचे साखळे मतदार संघाचे आमदार आनी गोंयचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या स्किमीत बदल करचो. आनी सबसिडी वाडोवची. अशीं गणपतीची मुर्ती करपी कलाकारांची मुख्यमंत्राकडेन मागणी.

elthor-showroom-ad
triumph-high school-ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img