26 C
Panjim
Tuesday, January 31, 2023

आमची मोख धा हजारांवर मतां: सिद्धार्थ कुंकळयेकार 

- Advertisement -spot_img

पणजी: येता त्या १९ मे च्या वेंचणूकेंत पणजी मतदारसंघात धा हजारांपरस चड मतां मेळोवपाची मोख दवरल्या अशें भाजपाचे उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळयेकारान सांगले.

कोण कोण रिंगणात आसा आनी कोणांक कितलीं मतां पडटलीं हाचेर आमचें अजीबात लक्ष ना. आमकां धा हजारांवयर मतां घेवन जिखपाचे आसा. बाकीचीं मतां कोणाक जाय तीं वाटून घेवचीं अशें तांणी म्हटले.

२०१७ चे वेंचणूकेंत सिद्धार्थाक सुमार साडे सात हजार मतां पडिल्ली. तांणी बाबूश मोंसेराताचो एक हजार परस चड मतांनी पराभव केल्लो.

जरी मनोहर पर्रीकार ह्या जगांत ना तरी पूण तांणी दिल्ली शिकवण आनी तांचो आशीर्वाद प्रत्येक भाजपा वावुरप्याचेर आसा. आनी ताच्याच बळाचेर पणजे निवडणूक भाजपा जिखतली अशें तांणी सांगले.

फाटल्या २५ वर्सांत पर्रीकारान ह्या मतदारसंघाचो कायापालट केला. लोकांनी मतदारसंघात उदरगत पळयल्या. आनी ताकालागून लोक परत एकदा भाजपाक मतदान करतले अशें तांणी सांगले.

उत्पल पर्रीकारा बरोबर आपले संबंद एकदम बरे आसात. उत्पल एक बरो कार्यकर्ता आनी नव्या कार्यकर्त्यांक संद मेळपाक जाय अशें तांणी सांगले.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Our Channel

YouTube player

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung hero

YouTube player
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles