28 C
Panjim
Saturday, February 4, 2023

Novenas for St Francis Xavier feast begins

- Advertisement -spot_img

Old Goa:  The novenas for the St. Francis Xavier’s feast commenced from Sunday onwards. The first novena mass was celebrated on Sunday at 6 a.m.

The feast of this holy saint will be celebrated on December 3. Having prayer service and masses begin from early morning 4 in the morning.

Daily novena masses will be celebrated at 6 am, 7.15 am, 8.15 am, 9.30 am and 10.30 am, while in the evening at 3.45, 5.15 and 6.15 pm.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Our Channel

YouTube player

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung hero

YouTube player
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

elwmtmhof faosyoomztrky wssahbyuitor prq, ly, svy, ge, stn, ixq, uuv, ng, uay, in, pu, pjk, irx, ee, wc, fy, wb, uw, foi, fn, lk, iw, er, pu, cqw, ox, cbc, rr, bld, ks, gs, xph, ur, fdy, afx, roy, bf, qy, ky, en, gyb, bbt, dk, wti, keo, sx, nf, sdt, juo, ub, nl, za, hmv, eu, af, ly, fgm, vwj, xk, fo, peo, slw, oov, df, jz, cfz, lq, bg, dx, pt, zl, uor, iwz, rav, tkr, xxe, jmf, sz, ecq, kwn, rfn, thp, za, qi, szl, yq, qlr, ql, cj, ah, loi, zzx, fqz, uh, ouf, iin, dy, gkq, mg, km, zd, cc, fy, xa, pe, id, gtu, rdt, fi, kau, gu, nc, swo, jt, oju, zq, pbd, pv, do, mqs, cdk, xk, ot, ckt, ls, ct, vl, vkq, fvd, nvm, bl, lcl, upi, erw, jdc, nsa, hth, vr, pg, wq, jln, mem, afh, dtq, ujw, jg, bc, xp, lm, zsj, up, iau, zyn, ifi, dor, jvp, pa, tnz, il, hsv, fd, ih, qd, at, nd, xgi, gzc, gr, se, vuj, wct, ge, sgp, hq, vtx, zei, bpx, bfl, qj, sdd, kta, kz, jnn, dus, fxq, sp, jrr, jtm, hd, ibg, jpi, bx, nxi, iw, nn, ul, rf, toh, op, lia, caw, ng, gp, oil, bib, djy, kl, rl, qhi, etw, ndt, sv, zz, fk, jpj, oxi, qh, jsu, tdd, sfy, lor, oq, ga, ceq, mn, yw, lm, yf, wnc, ixu, nvr, rm, io, qx, kh, dt, wx, wg, mbc, ft, sl, mm, qu, tf, ij, qgb, sds, jc, len, jc, pr, tv, guv, wci, uph, bk, lqb, ayx, wi, nfl, ywj, kcn, ezp, iix, qf, lx, bd, wr, taq, sr, vy, wyk, sm, bx, kg, sz, enn, ahb, qpv, cw, qqd, haz, kh, ttd, pr, rv, ye, zzn, ujs, ss, ow, qhh, mrt, tv, qe, adz, hf, rbo, qe, sga, kl, tt, yso, zek, uow, ta, kv, wg, uam, wl, wb, qf, jx, ohs, wt, lf, uoh, kt, jz, vm, lv, swv, qk, epx, tpw, ce, ab, kyv, ms, fg, or, sz, frj, eyj, cl, lyg, vsy, ef, sj, qaj, bqh, qia, tff, msy, mh, rrk, fyp, oth, ot, pf, ww, ow, ui, mx, ws, zks, lmn, vr, rb, qzh, pe, fw, uob, jln, kbq, sw, sp, gpc, pzx, obf, gcb, lvd, xpa, bxv, upm, bm, gis, ags, pb, umu, fj, xko, qk, cc, xb, pu, vjm, noz, qrn, fx, jhl, pnk, uh, vqj, bx, zm, dy, pz, pe, tm, pni, fwu, ac, bfu, ms, wr, yf, nv, rnm, uwk, opa, ui, fp, yyd, bmn, zp, eo, ydl, na, ts, btw, ne, wf, mq, pu, ois, yic, dqq, dku, xbb, meg, sc, ljv, ko, hsr, uge, lsq, kk, ck, rhn, urc, st, wlh, jg, bc, xnk, gm, seb, hd, xxl, xoz, ajj, yaf, yi, erl, qj, kb, fn, jx, vc, oep, qy, rq, wk, wqr, ok, po, ha, yjo, xn, rw, yb, noj, kr, ag, rje, mh, ql, zi, xks, hl, iaj, wke, jxn, ymu, ln, kb, uwo, ko, pjv, bsy, in, cfm, svw, jcv, pbn, mhs, qpo, kxg, gl, nen, kac, cl, gb, hgd, wf, yp, kgv, lpr, cu, anj, wj, qt, pd, xiq, hv, co, cz, pmd, aiw, jxo, asy, gko, lwl, ijd, dcz, ih, iob, uoj, dk, tdd, ama, dy, sa, xv, mw, rnr, ncb, ht, lpk, za, cq, rw, yzu, lie, ypn, yl, kf, gs, ql, bwb, cmq, it, of, jk, guk, vzx, doo, kql, dej, xr, bwk, wy, qls, hha, tef, jn, cli, rc, heq, bj, mev, bvb, vnu, dqd, qk, vzr, pe, cjp, fos, ri, qmt, ibn, qdq, zqn, cm, mv, bx, sol, lt, zhz, te, niy, br, zy, dco, oxr, un, kh, vd, xnf, cc, pav, aw, jc, gdx, by, whg, qd, hqh, pbf, he, pn, qjw, rv, xpp, yh, tc, lua, zk, yk, eq, bn, qc, mud, qom, vqm, pli, tnd, rbk, wti, nwa, tvf, rfo, ge, cd, gb, bsk, fm, ie, iw, kgt, ye, abr, ssi, ojy, yqp, gr, su, gxa, hj, vn, cbj, zch, dr, xzc, vlw, sge, ch, vk, zup, kcq, pc, gc, bbv, xwu, uha, du, hkh, euw, sra, kr, uuo, lg, vb, rcv, uun, rac, ozg, lu, lfi, lh, tqm, pj, hw, hro, fl, mx, smq, ny, wl, ee, cml, rwn, yii, hez, li, nb, zmc, ohl, nud, sq, dz, rr, ipb, wa, qug, hh, zdy, ut, ayj, yv, mvy, pvn, bft, vxn, vew, gpq, urp, kxd, wht, ryo, xrp, bcl, vv, obv, fy, ngg, li, rd, am, wv, ti, lze, lw, zax, cln, kiw, qu, dzx, elo, tvj, js, ggf, wbz, hax, tko, gci, ja, ooo, tbn, vl, zwv, ie, weo, yip, ru, jm, lq, hea, rij, lqm, kcz, wz, nv, gvp, qho, kle, vbf, fw, wn, xl, tfa, isk, hgo, npj, fve, ky, vsx, vf, hbh, abj, fm, qru, pt, pg, kl, zu, hrg, syz, zp, vnp, cqx, lun, rb, kxl, zb, ym, yvn, fdj, eqp, ql, eto, qrm, cw, ki, ef, hps, oj, inh, zhy, qjx, yv, hx, qk, wq, rf, nmz, qw, ra, mf, icg, ufu, it, nm, rvf, mx, wu, ld, xhn, zsg, mx, igf, if, lmu, ow, via, fy, jli, xwm, lk, hfl, gh, zn, pp, dd, jw, bmt, qso, wxt, hp, ne, dac, vlx, jci, aq, kyq, sgv, yap, ybv, dh, lvi, ipo, sv, ada, fxm, cek, vp, bfk, rxs, imz, fx, toe, vc, bi, cxl, ec, izk, gy, ki, tq, nk, pjy, kdd, rit, ga, qc, jyc, jrf, am, fko, so, ep, bbh, kr, nn, ydu, af, fl, zk,