३३ वर्सा प्रामानीक पणान काम करून निवृत्त जालो-होम गार्ड विनोद गोलतेकार देवेंद्र गांवकार

0
334

 

वाळपय:शिवोली, सोडये वाठारांतलो होम गार्ड, विनोद गोलतेकार ३३ वर्सा होम गार्ड म्हूण सरविस करून काल तें होम गार्ड सरविसीतून निवृत्त जाले.

निवृतीचा वेळ्यार तांचो शाल घालून आनी यादस्तीक दिवून, पुलीस निरीक्षक तुशार वेर्णेकारान तांका निवृत दिली.

६० वर्सा पिरायेचा गोलतेकारान होम गार्ड म्हूण गोंयातल्या संगळ्या पुलीस स्टेशनांनी प्रामाणीक पणान काम केला.

तांचा घरात तांची घरकान्न, एक चली आनी दोन चलें आसा. गोलतेकारान निवृत्तीचा वेळ्यार उलयताना म्हटले कि तांणी ३३ वर्सा फक्त प्रामाणीक पणान आपली सरविस केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here