27 C
Panjim
Saturday, February 4, 2023

पणजेची वेंचणूक राजकारणाक स्वच्छतेकडेन व्हरपाची नांदी : सुभाष वेलिंगकर

- Advertisement -spot_img

पणजे: पयलेच फावटी राजकारणांत सक्रियपणान वांटेकार जावपी गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार सुभाष वेलिंगकार हांणी पणजेची वेंचणूक राजकारणाक स्वच्छतेकडेन व्हरपाची नांदी अशें म्हटलां.

सोमारा सकाळीं पयलीं देवी महालक्ष्मीचें दर्शन घेवन वेलिंगकर पणजे पोट वेंचणूके खातीर आपलो अर्ज भरपाक गेले.

गोंयचें राजकारण हें आज अनैतिक, भ्रष्टाचारी आनी सॅटिंगाचें (setting) जालां. ताचो अणभव गोंयांत जें वर्सभर चललां तांतूंन मेळा अशें तांणी सांगले.

हें भ्रष्ट राजकारण शुद्ध करपाचो निर्धार गोसुमं पणजेच्या पोट निवडणुकेतल्यान घेतला अशें तांणी म्हटलें.

पणजेची वेंचणूक गोंयच्या राजकारणाक स्वच्छ राजकारणाकडेन व्हरपाची दिशा आनी ताची नांदी आसा.

आपूण वेंचुन येतलो तें गोंयची विधानसभा फुडल्या पांच वर्सांत शुद्ध करपाची शपथ घेवनूच अशें तांणी म्हटलें.

पणजेच्या आनी गोंयच्या स्वाभिमानाची ही लडाय आसा अशें हांव मानता अशेंय तांणी म्हटलें.

हालींच जाल्ल्या पोट वेंचणूकांनी मतदारांक लाचार करपाचो प्रयत्न जालो. पयशांचो पावर आनी दडपशाही वापरली. अशा गुलामगिरिंतल्या मतदारांक स्वतंत्र करपाक जाय अशें वेलिंगकारान म्हटलें

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Our Channel

YouTube player

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung hero

YouTube player
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles