जिल्ह्यातील 14 लघु पाटबंधारे प्रकल्प फुल्ल

0
226

सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यातील 14 लघु पाटबंधारे प्रकल्प व कोर्ले – सातांडी मध्यम प्रकल्प 100 टक्के भरला आहे. तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 370.5250 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 82.82 टक्के भरले आहे.

सध्या या धरणातून एकूण 175.410 घ.मी. प्रतिसेकंद इतका विसर्ग सुरू आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 61.9720, अरुणा – 39.5112, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.6099, ओटाव – 1.3530, द.ल.घ.मी इतका पाणीसाठा झाला आहे.

देंदोनवाडी – 0.6840, तरंदळे – 0.5240, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.7050, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.8720, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 1.2350 द.ल.घ.मी

दाभाचीवाडी – 1.8410, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.3300, कारिवडे – 1.3770, धामापूर – 2.2910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 1.0340, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.8220, शिरगाव – 0.7890, तिथवली – 1.6980, लोरे – 2.6960 द.ल.घ.मी या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here