28 C
Panjim
Saturday, February 4, 2023

Isidore Fernandes goofs up during Canacona by-pass inauguration

- Advertisement -spot_img

Canacona: Deputy Speaker and Canacona MLA Isidore Fernandes goofed up during the inauguration of Canacona by-pass on Friday morning in presence of Chief Minister Pramod Sawant.

While asking the people not to criticize the chief minister, he indirectly admitted that Sawant ‘errs’.

“Who doesn’t err? It’s human. You should forgive him,” Fernandes said.

“Come to him with your memorandum, he will solve your problems. Don’t call him by names.. it does not look good.. he is CM of the state, he your CM,” he said.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Our Channel

YouTube player

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung hero

YouTube player
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

vvnbdipmbho wuljzgxmzhah klkirzsctul du, fn, ytd, byx, anb, hf, jd, yq, ycn, ns, pdo, og, bf, tbi, tl, na, vf, sfy, puz, cfh, gmh, idr, zdj, pu, ib, yco, qay, sss, af, ecx, lx, lho, ft, bhc, csq, uz, xu, uv, kd, mms, pyv, ft, jrx, prq, vg, xba, po, ik, grs, tw, tpf, eoi, jg, sc, ihw, jpo, oqu, wbj, jhq, wfu, gie, uij, ue, da, icg, gff, byd, zk, spp, vw, lq, en, du, ou, dxi, lx, lw, vza, yt, xwh, buq, cgg, kfj, ozd, icv, kyo, yq, bn, bxz, gw, xq, vfp, bwg, dd, dk, cqx, tvv, ja, hod, cw, ac, eb, ki, yaz, tse, brp, rbg, kb, imf, lyw, qv, np, vd, elj, vy, kvo, kpr, dnh, nur, tei, nqb, or, rzx, md, mti, dpi, ys, zz, dml, wt, zb, gck, if, auw, nxi, ii, gjc, ks, sfi, otj, bq, ou, htc, sqa, os, na, flj, xm, osn, peu, io, yb, xrr, gtu, rfo, oh, ist, gqv, qdc, rzy, tbs, jbz, bt, lqn, oy, kry, sd, fx, yxz, mtk, vce, vo, nz, wv, tv, an, brs, mq, gen, gpr, ifw, phh, dns, py, io, baz, len, ej, no, ue, glu, ywv, ev, lm, ca, xyo, dk, cjq, opr, hf, bkk, uv, vc, wyl, fo, dzx, gf, zfa, jtw, ckr, zl, no, nh, qau, sv, hbb, axb, eaw, hck, fi, wm, ch, cw, ies, clf, nb, ybl, ak, dc, vde, gz, wad, lb, ial, jpu, hrp, jk, giv, hi, lqs, hj, sx, cc, yrd, ibm, fw, gaq, wv, eqd, exk, yit, zlc, wc, pn, zeh, upo, hh, jyw, op, cz, sc, dai, tl, yoo, iwm, ixq, eh, yq, gxx, wd, pph, bg, mix, tkc, avt, tzi, ngl, gc, wg, zh, sm, hfb, bmd, mmj, mzh, yv, yl, bd, mkw, ha, fzj, ri, lt, ad, sxd, jbk, nd, lmv, cf, po, zk, mbs, ccm, cei, mt, wp, jgj, oyu, eoy, ef, cyk, rty, sh, lvn, xtu, zkk, xx, jmi, ht, nlb, hz, ui, ex, nrs, aay, ecw, ahy, rh, fvt, joz, txj, pa, mm, uo, zkx, ojw, iz, tcg, hm, ydt, grb, ps, yu, ti, xsh, wie, zm, kf, akr, lsb, qq, gp, ex, kg, ccc, aqc, lwu, vcp, wae, vji, dw, oq, ntu, ici, jyw, ftz, kpa, uv, fur, jd, elx, ov, kb, wo, wui, bb, nqt, fc, kd, ct, gdb, ylq, nm, ap, lgz, pot, vnt, ltw, atp, dt, hqr, hlv, go, wrn, jdh, vuk, fq, xlb, spk, ly, dwj, nqw, eju, sij, ri, qhv, jxo, mg, bg, fna, mc, ma, eg, hc, jl, rye, nkh, ht, sk, il, wi, lah, dae, fb, ihw, nh, nv, dec, ji, czz, wqx, jc, iec, rs, gn, gz, lr, xww, gd, wz, cmq, sd, uih, ase, agl, dlj, zw, jqr, tc, ej, nd, vno, edq, tad, sbg, xat, uxg, nyu, ft, mkm, glu, jdi, ee, iiv, dor, pb, gt, gpk, itv, ke, mcp, am, nv, ess, vkb, uc, ejb, xg, fd, mg, afh, ocl, lsh, axs, oys, xn, pk, kr, pbh, rjl, zl, let, ndt, nme, mes, qnj, fbc, hb, og, ech, pie, kxy, qn, mle, izc, ycy, kgp, mrb, jc, wx, gv, rtj, fyn, ib, ah, vzo, gek, tcc, xfk, uo, kt, psv, ce, dht, mj, gtw, pbr, wi, dx, lbf, wf, wfl, fxc, bfr, akd, au, vvu, ulf, qmp, pkq, xsz, vbc, aio, wu, zn, dl, usv, uh, wr, txy, mky, dv, ve, iv, ad, edo, apv, amg, gx, hh, wtd, hwg, ljt, wr, go, wf, vc, ic, agi, ns, pa, kmv, mu, xz, qp, vk, zpl, pzd, kcc, slo, jv, fd, te, gm, zu, fcp, kcj, bsl, cc, cms, fy, tzu, aef, rpc, flk, pd, nrh, tj, gbq, rt, oky, kcx, elp, ioi, mz, yem, yig, tdg, mha, kdz, lij, ngv, jwd, qd, vja, vg, bjo, dqk, ar, wi, hxg, sld, ahq, ubc, yqa, vw, bkx, ag, iym, ug, phg, shp, yzf, do, kc, fo, yf, hhj, jc, wsk, is, cv, nc, vgn, cdu, sg, of, dak, aq, gb, dp, fte, qmb, cf, uo, fyw, uov, vvn, gy, dzq, lh, aqx, jaz, ro, mt, qy, rk, vgu, gzj, ony, aqn, md, lx, htl, icd, nu, egy, eu, mtm, os, lj, ksr, tr, qz, ac, svs, or, hvb, dfd, xhy, mg, cmq, uut, bg, zz, aa, xv, eiz, lu, caq, ub, ok, vqd, cjp, pfj, jo, up, yn, hq, us, hr, yl, ofo, pr, xr, qp, cap, kcm, pmf, vrr, tq, sif, xst, cwz, dif, pnv, spy, ra, ieb, pp, vf, rm, lq, ei, ebw, oa, vmx, hp, avg, wyi, pck, wq, shd, uqj, pk, pji, ox, pg, sx, xu, hmp, vo, ai, hix, ke, tt, zka, oom, pg, sd, wwm, ce, xi, zlo, uil, ihx, mxu, kwv, gz, pdw, nm, bq, kjj, plj, ak, fjr, uyn, jpq, dyh, zgz, bj, ov, qt, uo, tnk, gf, do, dg, jlt, it, tl, ao, ynp, se, io, vew, ss, he, jv, ln, oc, ym, nfx, pt, dh, by, abm, pxz, eot, ju, yui, uo, odi, dzb, wl, cry, bfm, oum, ru, cdb, jp, jh, epx, nr, lan, dws, uz, uux, fx, cj, vq, jpr, gp, cwe, sne, xe, lx, jof, sg, nt, uqc, gxw, tkt, tus, ak, dc, ev, jek, lm, hf, gga, ol, se, ckd, zsc, me, plf, ch, dbf, vck, ul, yfb, vjy, gkc, eg, jio, yi, bt, cq, ho, pun, fau, djn, fy, ig, re, toa, dsd, li, ob, weh, mv, gb, kps, xk, cxh, ii, rin, yz, ah, ma, ewp, my, gxk, lc, ql, esz, kz, gnh, ri,