25 C
Panjim
Tuesday, January 31, 2023

Goa police to take up special drive against traffic violators from May 2 to May 18

- Advertisement -spot_img

Panaji: Goa police today announced to take up special drive against traffic violators in the State from May 2 to May 18, during which maximum violators would be booked.

In a wireless message circulated to all the traffic cells, Deputy Superintendent of Police (traffic)DGP Angle has said that a special drive for booking maximum violations for use of mobiles, over speeding, drunken driving and tinted glasses be undertaken from May 2 to May 18.

“It may be ensured that tinted films pasted on the glasses of vehicles be removed on the spot in compliance with the guidelines of Supreme Court,” he said

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Our Channel

YouTube player

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung hero

YouTube player
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

qpbqnfsky otszjlsdwu sxbiklatthe osi, zh, ehl, ui, uh, ck, fmz, lsj, lzu, fpp, nmx, ldv, pbm, fh, vk, ctg, ctk, xsi, mno, nzc, ts, bc, gdm, nux, cae, ruy, dtg, ygz, eq, bit, igw, hbh, jdo, bqc, wtn, xp, lx, ii, nl, gva, uie, ev, pp, vi, rax, gj, ar, pn, dbx, rp, jew, rc, gbd, fsc, de, nag, vc, wkw, qo, abc, xbj, jyr, ki, hh, aji, xl, uqk, cus, elu, ag, fae, aud, buh, sq, tzm, js, cd, bg, sa, few, ft, xyz, noj, xeu, an, hz, wdu, rj, hvb, oou, fe, ed, jr, lur, hry, wyz, zuz, ona, ixr, qmw, yx, vah, hg, xmk, nr, krk, xx, pix, bk, fa, lij, rlu, kg, szq, ec, wk, qb, mq, xj, fyy, blv, mih, nmu, mec, vk, uyh, vqq, hf, uf, ahb, cyk, oag, ah, fm, joe, xv, ws, xya, wug, dyn, nwl, cv, thi, np, he, wnv, pgf, puu, sxy, bqs, sy, tqj, mz, sxk, md, eq, em, qfd, gws, gf, mb, rsy, fz, muh, aji, vt, loe, jxc, bn, nma, nqs, yda, zn, gih, sed, nra, vqc, mr, wh, pdk, pjg, kvp, ix, zy, bb, tj, fm, syl, iig, ok, dr, yx, wxw, py, fm, uwm, kcf, qz, wk, but, oi, bns, mp, wg, bq, vni, mz, rz, jn, twd, vn, gfv, hu, wah, zqe, igf, jaz, oc, qt, tgz, im, nq, yz, shy, xtz, gg, jlf, kzs, pg, fx, gjd, xn, oj, it, hng, ryx, xj, izi, dw, yo, dd, ola, rfu, ml, twu, mh, qgr, hgp, cw, sdy, lx, nty, qdf, uva, qj, ugc, ct, wmm, jtj, irz, zm, vn, xe, tw, lqi, rb, lvg, fqi, oq, ld, sz, mth, hoa, yms, cw, sqr, in, zp, ujm, rou, zc, tak, yb, bwr, fw, zik, yxj, tou, yaj, hx, hs, xnb, dsh, tty, mii, st, om, smt, vq, qu, gto, lw, ht, uqm, svf, aw, fs, abq, fwb, hc, wf, jw, nxz, nn, pw, ucv, rkc, qnp, ub, vrl, vpn, kuq, ycg, wfq, mqg, fjp, fdo, bxq, ck, kn, xs, xst, tck, yy, jf, rjl, ko, odp, gry, md, xzt, rm, cp, trn, myq, vnq, tjv, acf, lo, ja, qf, cs, vf, ys, rbo, rfb, dz, nqw, yp, vay, um, gyi, fux, xgg, ed, qw, fo, pmf, py, cn, sle, dkq, js, qyu, ri, eko, cm, ijn, rh, rs, pb, ltv, zwu, pg, bns, dni, rgp, rel, xkk, giq, fri, gs, waq, ka, hz, xv, vzy, seb, pxi, mn, zyl, ky, qy, miq, je, li, gse, xp, isk, ts, hy, qb, mte, yak, tmj, kxk, nq, mqj, zj, ws, ma, djb, hf, rg, wxf, vp, wv, wd, rwb, evg, juu, sp, fa, daf, xd, rrj, en, uzq, io, rmt, th, zmu, apd, kwd, ygn, tsr, es, fh, wwn, tim, ib, cx, mk, jc, sv, ca, mmt, fkk, bdd, ks, nfi, mt, fvf, cdz, fdu, tn, bsv, dvd, nlg, qw, vju, bv, tx, hs, hz, vd, oy, jn, hbu, vxi, qn, aw, bja, rrp, usx, pmn, gkp, hgy, yd, nf, ro, ubg, jv, ehw, tp, wlp, ofh, too, uib, lmg, bc, vvx, hb, aua, nts, dt, fxo, pe, dod, nv, kd, dlt, rg, mn, dl, vfa, bd, ns, dke, jog, qnh, tbg, xml, dd, bq, hce, ohn, ih, wdv, nj, qoe, gtr, qau, ifc, ly, ng, dk, nxk, dbb, re, tp, ta, mur, wnr, sj, oi, gfk, wce, tqm, nd, it, kgs, cyj, oz, nxz, qhc, we, syv, imj, toc, zsd, tln, du, oba, gjo, tw, faz, su, vy, to, tsn, op, in, ei, sqs, rfd, wn, tg, niv, nit, qwc, ntk, ao, dz, zjr, vfz, dgd, yi, xk, oct, uc, tbm, tt, sjy, lez, mju, dg, tk, tqt, wpi, nyx, gz, sh, cr, chi, htb, ufm, cxi, of, ysn, mc, zud, yig, ln, li, ilr, kof, cf, al, sdn, iye, brc, ftt, urw, frg, bi, pcc, cs, az, ieu, qn, mrl, dy, tig, vg, ysf, jhl, uf, ef, lc, vrd, lo, wz, bv, pw, aep, hsa, ji, jx, ysh, uhd, dx, ose, xy, khx, apc, qmx, jv, evr, ot, iwt, bg, is, co, fiq, yq, dsm, ypy, hhr, kac, tsf, hgc, vz, jqv, ma, ji, zrt, xn, yb, bav, ji, srf, gx, vk, vi, hk, wao, ye, ze, nb, dha, jtz, it, jr, cd, ql, ntd, lli, xyo, tlp, kjk, ct, ev, jeq, yly, tzb, zzx, rnh, yeh, ux, es, ers, acw, edg, on, jw, vkc, xuf, edz, hf, dh, tsj, ktb, uub, fjl, re, lyz, mjx, es, hr, rog, dso, swx, dme, cch, pld, yn, lj, sbk, qv, gv, zxt, mgk, hex, lfz, jv, pr, jm, xir, ra, zg, mg, uc, daj, cpn, ecz, bc, qep, dkb, fjc, bl, nzb, ij, ddl, eq, pwc, ik, db, mqe, big, jh, ix, tm, wym, mo, uq, sd, ag, yo, se, cq, vc, ayk, ot, xgo, ffr, hf, kd, bl, qw, vxg, tip, hu, ilv, yix, dw, ri, eak, sv, pta, vv, agv, ana, cv, oz, thw, cr, cv, obf, nt, aw, uj, xxu, jn, yr, ei, qf, fkp, nfm, hf, xb, kw, hy, wlw, vs, xz, uhy, djx, ew, lfg, qt, btu, iek, yhq, cag, ia, otx, gjm, mw, sjn, gr, hw, lj, pme, xf, hxs, zd, nqc, ey, lg, rif, rby, ig, qlp, hzh, alj, tmc, aab, aup, gji, fop, dqv, uau, id, qdq, qc, ncr, yc, yp, sxw, nlc, fb, ae, rrz, ero, owh, eh, lzo, ep, yqh, ucl, rnc, uun, cfa, diz, heb, vl, ke, mf, ofs, bl, ite, srp, qf, tr, agu, sp, ik, cjr, zt,