26.1 C
Panjim
Wednesday, October 5, 2022

सत्तरीच्या संतोष गांवसाची, फामाद विवो प्रो कबड्डी लिग, सिझंन सात, हंगामात एक रफ्री म्हूण निवड जाली.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
देवेंद्र गांवकार
सत्तरी:  मासोर्डे सत्तरी गांवचो तरणाटो संतोष काशिनांथ गांवस  हांची विवो प्रो कबड्डी लिग, सिझंन सात या हंगामात एक रेफ्री म्हूण निवड जाल्या. संतोष गांवस गेली १८ वर्षा जाली कबड्डी खेळ खेळता. सांगपाचे म्हळ्यार ताणे इयत्ता नववीच्या वर्गात आसताना कबड्डी खेळ खेळपाक सूरवात केली. संतोष एक बरो आॅलराऊंडर आनी डिफेंडर म्हूण खेळ खेळटा.
  तें तांलूका, राज्य आनी राष्ट्रीय पातळीचेर कबड्डी खेळ खेळटा. तशेंत तें सत्तरीच्या खूबशा तरणाट्यांक कबड्डी खेळ कसो खेळपाचो ते शिकयता. ज्या तरणाट्यांक आवड आसा तांका.
 संतोषान आयज मेरेंन कितलिशिंत बक्षिसा घेतल्यां. एक बरो आलराऊंडर आनी डिफेंडर म्हूण.
 २०१४ ताणे राष्ट्रीय पावड्यायली रेफ्रीची परिक्षा दिली. आनी तें ती परिक्षा पास झाले. आनीे २०१६ च्यान ताणे तांलूका आणि राज्य पातळीचेर एक रेफ्री म्हण काम करपाक सूरवात केली.
  १५ जूलय २०१९ या दिसा ताका एक इमेंल आयली ती अशी की तें विवो प्रो कबड्डी लिग सिझंन सात २०१९, च्या हंगामात एक रेफ्री म्हूण निवड जाला. संतोष गांवस हो एक कष्टाळू भूरगो. तें खूब कष्ट करुन ह्या शिखरार पावला.

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung Hero

YouTube player

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img