सत्तरीच्या गावगीऱ्या वाठारांनी घरा घरांनी नळाचें कनेक्शन पावला खरे. पूण नळांक उदकच येना कितलेंशात गांवांनी. देवेंद्र गांवकार

0
260

सत्तरी: गोंयांत शंबर टक्के घरांक नळाचें कनेक्शन दिल्याचो सरकाराचो सामको व्हडलो दावो. पूण सत्तरीतल्या बुद्रूक करमळी, ह्या गांवांत माजीक वाड्यार प्रत्येक घरांत नळ आसा खरो. पूण फाटली तीशेक वर्सा जायत आयली, ह्या वाड्यावयल्या नळांक उदकच येना. वाड्यावयलें लोक डोंगरार वचून झरीचे उदक हाडटा.

करमळी गांवच्या माजीक वाड्यार सुमार पंचवीस घरां आसात. ह्या संगळ्या घरांनी नळाचें कनेक्शन आसात. पूण घरांतल्या नळांक अजीबात उदक येना. आता गेली तीन दशकां जायत आयली घरांत नळाचें कनेक्शन खेतील्याक, मात सूदा उदक येना. अशे वाड्यावयलें संगळ्ये लोक सांगता.

आमी वाड्यावयली संगली बायलां आनी चेडवां मेळून, गांवच्या डोंगरार चलत वचून, डोंगरावयल्या झरीचे उदक हाडटा. सुमार एक वर चलत वच्चे पडटा. तशेत चलत वतना आमाकां वाटेक राटनी जनावरां सुदा दिश्टी पडटा. अशी बायलां म्हण्टा.

गांवच्या लोकांनी पंचायतीन कागाळ केली. ग्राम सभेत आवाज काडलो पूण कोणेच दखल घेतली ना. बायलांनी कितलेशेंत फावटी वाळपयचा वाॅटर सपलाय डिपार्टमेंटात मोर्चा व्हेलो. वाॅटर सपलाय डिपार्टमेंटात काम करपी अधिऱ्यानी कायच केलें ना. बायलां सांगपाक लागली.

म्हाका लग्न जाल्याक आता पाच वर्सा जायत आयली. हांव गेली पाच वर्सा जाली डोंगरार वचून झरीचे उदक हाडटा. घरांत नळ आसा. पूण नळाक उदक येना. उदकाचो टॅकरूय आमचा माजीक वाड्यार येना. कारन इतलेच व्हडली चट्टी आसल्यान, अशे सुलोचना गांवकारान सांगलें.

मधू पर्येकार सांगपाक लागलो कि सरकार म्हण्टा त्येचांनी खेड्या गांवांनी संगळ्या घरा घरांनी नळ पावेल्या खळ. पूण सरकारन त्या नळांक उदाक येता काय ना, हे केन्नाच पळयले ना. आमच्या वाड्यावयल्या नळांक अजीबात उदक येना. नळांक उदक येना, आता सुमार तीस वर्सा जायत आयली. कोणेच दखल घेतली ना. आता तरी सरकारान खेड्या गांवांनी नळांक उदक येना म्हूण दखल घेवची.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here