28.2 C
Panjim
Tuesday, May 17, 2022

सत्तरीत लसूणीचे पिक जावपाक शकता हें सिध्द करून दाखयलें तरणाट्या शेतकरान- देवेंद्र गावसान सत्तरी देवेंद्र गांवकार

spot_img
spot_img
spot_img

Latest On Hub Encounter

Latest on Passay

 

सत्तरी तालुक्यातलो, केरी घोटेली गांवचो तरणाटो शेतकार देवेंद्र गावस हाणी तांचा शेताचा बागायतीत वेगवेगळ्या तरांचो भाजयों रोयल्या. तेशेंत तांणी नव्या तराची केळी, सुपारी, मांड अशा कितलेशांत पिकांचे उंतपन केला तें बीन आपल्या स्वताचा शेता जमनीत.


सांगपाचे म्हटल्यार देवेंद्र गावसान पयलेच फावट अंदू लसूण आनी तांबड्या भोपळ्याची लागवट केली. आनी तांचे पिकूय बरेच जाला. तांबडें भोपळें तर आकारान सामके बरेच व्हडले गुबगूबीत जाल्यां.

सत्तरीत लसूणचे पिक जावपाक शकता हें ह्या तरणाट्यान दाखोवन दिलें. अंदू ताका लसूणचे पिक तशें चड मेळ्ळे ना. पूण फुडल्या वर्सा ताका खूब लसूणीचे पिक मेळटले, अशे ताका मनातल्यान दिसता. आनी तांका हि शेती बागायत करपाक तेंचा घरचा लोकांनी खूब हातबार लायला. अशें देवेंद्र गावसान सांगलें.

सध्या सत्तरीत कितल्योशोंत शेता जमनी पडींक आसा. त्यो लोकांनी उपयोगात हाडचो. त्या पडींक जमनीच्यां मालकांनी, त्या जमनीत शेता रोयची अशें ताका दिसता.

गेली सात-आट वर्सा जायत आयल्ली आता. सत्तरीत रांनटी जनावरां शेतां भाटांनी सामको खोदोळ घालता. संगळी शेतां भाटा सामकी काबार करून व्हडयता. हें एक व्हडले संकट दोळ्यां मूखार आसून लेगीत, देवेंद्र गावसान आपली जिंद सोडली ना. ताणे आपल्या शेता जमनीत एक भाजी पाल्याची बागायत उभी करून दाखयली.

elthor-showroom-ad
triumph-high school-ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img