म्हावशी गांवच्यो फामाद दसरो उत्सव, ह्या वर्सा पयलेच खेपे करोना महामारीक लागून गांवांपूरतोच मनयलो वतलो. – देवेंद्र गांवकार

0
154

सत्तरी: म्हावशी गांवच्या फामाद दसरो उत्सवाक, अंदू गांवां भायल्या लोकांक दसऱ्याक योवपाक बंदी आसा, करोना दूयेसाक लागून. अशे म्हावशी गांवच्या लोकांनी सांगला.

गोंयातूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रात आनी कर्नाटका राज्यांतुय हो म्हावशी गांवच्यो दसरो उत्सव सामको फामाद आसा. तेन्ना आमच्या ह्या गांवच्या दसरो उत्सवाक गोंयभर भावीक हें येताच. तें भायर महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांसुनूय खुबशें भावीक येता. अशे गांवच्ये जेष्ठ नागरीक सांगता.

अनंत गांवकार सांगता कि म्हावशी गांवच्यो दसरो उत्सव फाटली कितलीशींत पीड्यान-पीडी गांवच्ये लोक मनयत आयल्ल्या, म्हावशी गांवांत. ह्या दसऱ्या उत्सवाक कौल आनी आपल्यों समस्या घेवन कितलेंशेत भावीक येता. आनी देवाकडेन मागता कि तांचो समस्या पयस करचों वा तांचेर तडगो काडचो म्हूण.

म्हावशी गांवच्यो दसरो उत्सव गांवच्या रवळनाथाच्या देवळात मनयलो वता. अंदू २५ आॅक्टोबराक दसरो उत्सव आयलां. तेन्ना ह्या वर्सा पयलेच खेपे करोना महामारीक लागून, आमी हो उत्सव गांवांपूरतोच मर्यादीत मनयलो वतलो. अंदू दसऱ्याक फक्त धार्मीक विधी करून दसरो उत्सव मनयतले. अशे अशोक म्हाउसकारान सांगले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here