बलात्कार प्रकरणांतले दोगूय काका गायब

0
378

परवरी : काल परवरी पोलीस स्थानकांत नोंद जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणांतले दोगूय आरोपी काका गायब आसात.

२३ वर्सां पिरायेच्या एके चलयेन आपले दोन काका आपल्याचेर सेगीत फाटलीं धा वर्सां बलात्कार करतात अशी कागाळ पुलिसेंत केल्ली त्याच्या उपरांत पुलिसांनी दोगूय काकांचेर बलात्कार आनी लैंगिक छळाचो आरोप लायिल्लो.

सध्या दोगूय काका गायब आसात आनी पुलिस तांका सोदतात

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here