25.3 C
Panjim
Monday, November 28, 2022

सत्तरीतलें तीन गांव सोपयलें. २१ व्या शतकात कोवीड १९ रोग, ह्या जगाक सोपोपाक शकना काय?. देवेंद्र गांवकार

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

 

सत्तरी: सत्तरीत ‘झाडांनी’ नावाचें एक व्हडलें रान आसा. हें झाडांनी नांवाचे रान आयज निर्सगाचो एक म्हत्त्वाचो भाग जावन आसा. पूण आटशी(८००) वर्सा पयली, ह्या झाडांनी एक लोकवस्ती आशिल्ली. सांगपाचे म्हटल्यार झाडांनी तीन गांव आशिल्ले. आनी त्या गांवांनी, त्या काळात एक रोग आयलो. आनी त्या रोगान सोंमतें तीन गांव काबार केले. आनी काय किंचीत लोक खय दूसरीकडेन रावपाक गेलें.

आटशी(८००) वर्सा पयली एका रोगान तीन गांव सोपयलें.
जाल्यार आयज २१ व्या शतकात, हो कोवीड १९ रोग, आयचा जगाक सोपोपाक शकना??. तेन्ना आमी संगळ्यांनी स्वता जावन आप आपली काळजी घेवप सामकी गरजेची.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Our Channel

YouTube player

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung hero

YouTube player

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img