25.2 C
Panjim
Monday, October 3, 2022

२० वर्षा उपरांत म्हावशी गांवच्यां लोकांनी परतून एक फावट गावात शेत काम करपाक व्हडल्या दबाजान सूरवात केला

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
देवेंद्र गांवकार
सत्तरी: २० वर्सानी म्हावशी गांवच्या लोकानी पडींग शेत जमिनीत परतून एक फावट शेतां करपाक सूरवात केल्ल्या. फाटली वीस वर्सा जाली म्हावशी गावच्यां लोकानी शेतां करपाचे बंद केल्ले. कारण इतलेंच, उदक ना आणी रानटी जनावरा शेतांची सामकी इबाड करताली म्हूण.
पूण लोकांनी आता चितलें की आता शेतां केल्यां शिवाय काय पर्याय ना. सरकार काय गरीब लोकांक नोकऱ्यो दिवपा ना. तातून कायच दूबाव ना. तेन्ना म्हावशी गावच्यां लोकांनी एक निर्णय घेतलो तो असो की आता कितें जाव आमी शेतां करतलेंच.
सगळ्यां म्हावशी गावच्यां लोकांनी मेळोन एक गावान खास बसका दवरली. तें बसकेत तांचानी एक व्हडलो निर्णय घेतलो तो असो की आता कितें जाव आम्ही आता म्हावशी गांवात परत शेतां करपाक सूरवात करतलेंच.
आणी म्हावशी गांवच्यां लोकांनी कृषी खात्याची ना मदत घेता, आपल्या शेतां जमनीत स्वता पैशें एकट्याय करून एक व्हडीली उदकाची बाय खोणून, बांदून काडली. इतलेंच न्ही, म्हावशी गावच्यां लोकांनी गावचा डोंगरा वयल्या जरीचे उदक शेतात हाडपाक अरध्यं इंच उदकाच्ये सातशी मिटर सूमार पायप बसयलें. आनी गावात परतून २० वर्सा उपरांत शेतां करपाक व्हडल्या दबाजान सूरवात केली.
इतलेंच न्ही, जाल्यार गांवात एक ‘फारमर सोसायटी’ सूरू केली आनी ह्या सोसायटीत आता मेरेंन सूमार २५ म्हावशी गावच्यें शेतकार रेजिस्टर जाल्यां.
शेतकार शांताराम गांवकार म्हणपाक लागलो की सध्या आमी भात, वेलची केळी, हरसाण्यें, आणी गावटी भाजी रोवपाक सूरू केल्या. ह्या वर्सा जरी पावस उसरा सूरा जालो तरी आमंका ह्या वर्सा बरे पिक मेळटले.
triumph-high school-ad

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player

Latest on Unsung Hero

YouTube player

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img